space , space
 
Get Adobe Flash player
 
   
 

spaceRegulamin

 
Kategorie
AGRARIUS-> (5)
DONICZKI PRODUKCYJNE-> (25)
HUMUS ACTIVE
NAWOZY OGRODNICZE-> (27)
WŁÓKNO KOKOSOWE (4)
NARZĘDZIA OGRODNICZE->
NASIONA HOLENDERSKIE-> (2)
PODŁOŻA OGRODNICZE-> (5)
FOLIE OGRODNICZE->
ARTYKUŁY OGRODNICZE->
NAWADNIANIE KROPELKOWE->
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN->
OCHRONA BHP
AGROWŁÓKNINY-> (4)
Producenci
Nowości więcej
Coco-Grunt brykiet 5 kg
Coco-Grunt brykiet 5 kg
28,00zł
Szukaj
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Zamówienia
Dostawy i Koszty
Zwroty i reklamacje
Ochrona danych osobowych
Postanowienia końcowe
Regulamin Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego sklep.tabax.pl, nazywanego w niniejszym Regulaminie Sklepem, jest firma: Przedsiębiorstwo Handlowe "TABAX" Budner Arkadiusz.

Siedziba firmy: Gieczno, Ul. Główna 25 A; 95-001 Biała.
NIP: 732-100-50-51
Regon: 471061117
Tel. 42 717 84 64; 0 601 248 987

Konto: ING Bank Śląski
61 1050 1461 1000 0023 0509 1114

2. Klientem w niniejszym Regulaminie nazywa się osobę dokonującą zakupów.

3. Korzystanie ze sklepu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podane w PLN.

5. Zamówienia można składać poprzez: wypełnienie formularza zamówienia (sklep internetowy); pocztą elektroniczną na adres: tabax@tabax.pl; listownie na adres zamieszczony pkt.1 oraz telefonicznie.

6. Sklep internetowy działa tylko na terenie Polski.

7. Podane ceny produktów i kosztów wysyłki obowiązują tylko na terenie Polski.

II. Zamówienia

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

2. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych do dostawy oraz danych kontaktowych.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca może potwierdzić je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeżeli rzetelności klienta nie udało się potwierdzić.

4. W uzasadnionych przypadkach, w razie wątpliwości rzetelności klienta, Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.


5. Realizacja zamówienia następuje:

- w przypadku zmówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie;
- w przypadku zmówień płatnych przy odbiorze - niezwłocznie po potwierdzeniu przez nasz Sklep zamówienia.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie (przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru). W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub całościowe anulowanie).

7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie prawo do całkowitego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie.

8. Uwaga wygodne zakupy! Produkty do koszyka możesz dodawać także przed rejestracją do sklepu.

9. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

III. Dostawy i Koszty

1. Towar wysyłamy zawsze najszybciej jak to jest możliwe, zwykle w ciągu 24 godzin od wpłaty na konto lub potwierdzenia zamówienia licząc dni robocze ( od poniedziałku do piątku). W wyjątkowych przypadkach, jeżeli zamówień jest zbyt dużo (np. okres przedświąteczny), czas realizacji może się wydłużyć do 5 dni roboczych. W takiej sytuacji, Klient jest o tym fakcie informowany drogą telefoniczną lub elektroniczną.

2. Wszystkie produkty oferowane w naszym Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich UPS, FED-EX, K-EX, DHL lub Poczty Polskiej.
Jeżeli klient chce dokonać wyboru konkretnej firmy kurierskiej, prosimy o poinformowanie o tym sklepu.

I.) Firma kurierska, wpłata na konto:
Do 30 kg. - 29 zł.

II.) Firma kurierska, pobranie:
Do 30 kg. - 35 zł.


Pow. 30 kg. koszt ustalany jest indywidualnie

W cenę paczki wliczone jest jej przygotowanie.

4. Na płatność składa się cena towaru oraz koszt przesyłki.

5. Towar można odebrać osobiście pod adresem firmy, po wcześniejszym kontakcie poprzez e-mail lub telefon.

IV. Zwroty i reklamacje

1. Klient może zrezygnować z towaru z zakupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów", składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie. .

2. Towar powinien być przez klienta odesłany w terminie do 14 dni w stanie niezmienionym. Koszt takiej przesyłki pokrywa konsument.

3. Zwrot kosztów poniesionych przez klienta nastąpi poprzez przelew na konto bankowe ( prosimy podać numer konta), lub i innej formie wybranej przez klienta, np. przekazem pocztowym na podany adres.

4. W wypadku rezygnacji klienta z zakupionego towaru zwracamy klientowi równowartość ceny towaru oraz doliczone do niej wcześniej koszty przesyłki.
Zwracane pieniądze wysyłamy niezwłocznie po otrzymaniu przez nas przesyłki zwrotnej, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem wiekszym niż wynosi koszt zwrotu kosztów klientowi. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

6. Zgodnie z ustawą produkt zwracany musi być w stanie "niezmienionym". Dlatego zalecamy klientom sprawdzanie towaru przed odebraniem od kuriera. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z nami w celu wyjaśnienia sprawy.

7. Reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni kalendarzowych licząc od momentu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zwrócimy Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferujemy mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Handlowe :TABAX" Budner Arkadiusz (zwana dalej Administratorem) z siedzibą w Gieczno, ul. Głowna 25 A , 95-001 Biała, NIP: 732-100-50-51, REGON: 471601117, e-mail: tabax@tabax.pl.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy handlowej zawartej
z naszą firmą w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, a także w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, opartych w szczególności na przepisach prawa podatkowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4. Klient ma prawo żądać od Administratora usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. W celu realizacji tych uprawnień należy kontaktować się z nami w dowolny sposób - listownie, mailowo pod adresem e-mail: tabax@tabax.pl lub telefonicznie pod nr tel: 42 717 84 64.

5. Administrator przetwarza jedynie niezbędne dane osobowe Klientów, w tym: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; numer identyfikacji podatkowej (NIP); adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto).

6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,
że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

7. W celu realizacji zawartej przez strony umowy i wiążącej się z tym obowiązków Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji i wykonania zamówienia.

8. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji Umowy, a także
w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, opartych w szczególności na przepisach prawa podatkowego, a także do czasu ewentualnego złożenia przez Państwa sprzeciwu.

9. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej), ani organizacji międzynarodowych.

10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Posiadacie Państwo prawo do "bycia zapomnianym" jednak w związku z przepisami prawa podatkowego - dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach lub listach przewozowych, fakturach są przechowywane przez okresy przewidziane prawem.
Co to znaczy "być zapomnianym"? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane. Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.

12. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym po 25 maja 2018r., będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Postanowienia końcowe.

1.Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

Kontynuuj
Koszyk więcej
...jest pusty
Bestsellery
01.Coco-Grunt brykiet 5 kg
02.Koper Mamut 0.5 kg. NASIONA DOSTĘPNE
03.Peters Blossom Booster 10+30+20+ mikroelementy OPAKOWANIE 2 kg.
04.Włókno kokosowe 70 l.
05.Koper Superdukat 0.5 kg.
06.Peters Professional Plant Starter 10+52+10+ mikroelementy 2 kg.
07.Miska produkcyjna 21 "P"
08.Doniczki produkcyjne kwadratowe 11x11x12,4
09.Substrat do ukorzeniania 70l.
10.Doniczki produkcyjne kwadratowe 9x9x9,5
Recenzje więcej
Obecnie nie ma recenzji o produktach
space space space
 
Powered by: osCommerce | Polish language: osCommerce.waw.pl
Projektowanie stron internetowych: www.luczak.pl
Pozycjonowanie: www.luczak.pl